Liczba odwiedzin strony: 26958 Osób na stronie: 1
 

Desperat Iwona. Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 226 poz. 1657 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 51/06
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 29 listopada 2006 r. sygn. akt SK 51/06 (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2006 r.) Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień - przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Marek Kotlinowski, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - sprawozdawca, Janusz Niemcewicz, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 29 listopada 2006 r., skargi konstytucyjnej Gabriela Grąbczewskiego o zbadanie zgodności art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1, art. 217 oraz art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim różnicuje sytuację prawną obywatela (na gruncie prawa podatkowego) w zależności od tego, czy źródłem dochodu jest orzeczenie sądowe, czy ugoda sądowa, orzeka: Art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz....
Monitor Polski 2003 Nr 42 poz. 616 - Nadanie orderów i odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z dnia 5 września 2003 r.) Rej. 62/2003 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają: za wybitne zasługi w działalności społecznej w Stowarzyszeniu Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej: KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. Atamaniuk Apollina, 2. Krasucki Ludwik Alfred, KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 3. Fedecka Stefania, 4. Gawrońska Jadwiga, 5. Gutenbaum Jakub, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 6. Elczewska Helena Zofia, 7. Zaremba-Śmietański Włodzimierz, za zasługi w działalności społecznej, za kultywowanie tradycji Wojska Polskiego: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 8. Samczyk Stanisław, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 9. Damuć Zenon, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 10. Flis Zygmunt, 11. Geneja Janusz Stanisław, 12. Mirosławski Artur Krzysztof, 13. Serwatkiewicz Roman, 14. Wołoszyn Grzegorz, za wybitne zasługi w działalności związkowej, za osiągnięcia w pracy zawodowej: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 15. Grzega Henryk Herman, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 16. Fórmański Roman Jakub, 17. Jasiński Janusz Antoni, 18. Kaleciński Jerzy, 19. Ratajczak Czesław Kazimierz, 20. Sakwiński Jerzy Alfons, 21. Szymczyk Józef, 22. Wojdyła Stanisław Józef, 23. Woźniak Stanisław, za zasługi w działalności związkowej, za osiągnięcia w pracy zawodowej: SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 24. Bar Jan, 25. Ciszewski Krzysztof Andrzej, 26. Drozd Czesław, 27. Górnik Artur Cezary, 28. Nadel-Turoński...
KRS 0000326326 - "STEM CELLS SPIN" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"STEM CELLS SPIN" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-03-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
TEOFILA LENARTOWICZA 6 51-140 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
895-194-47-27 20927052 0000326326
KRS 0000326325 - EXPERT SOLUTIONS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EXPERT SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-03-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JANA DŁUGOSZA 15/6 51-162 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000326325
KRS 0000326324 - "ECO-TERMICA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"ECO-TERMICA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-03-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
TAPICERSKA 50 53-205 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000326324
KRS 0000326323 - GRANA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
GRANA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2009-03-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PRZYJAŹNI 4G/12 53-030 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
897-175-12-62 20945788 0000326323
KRS 0000326322 - RODZINNY PARK ROZRYWKI ESPLANADA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
RODZINNY PARK ROZRYWKI ESPLANADA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-03-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PSTROWSKIEGO 5 A 58 - 580 SZKLARSKA PORĘBA SZKLARSKA PORĘBA JELENIOGÓRSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
611-266-97-92 20910519 0000326322